تحلیلی بر وضعیت گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی

نویسندگان

چکیده

هم اکنون بسیاری از کشورها جهان، گردشگری را بهترین راه برای اعتلای فرهنگ، ایجاد تفاهم بین المللی و دست یابی به درآمدهای سرشار اقتصادی می دانند و به همین علت، مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. در این میان، یکی از زیر شاخه‌های مورد عنایت در گردشگری اکوتوریسم است که سازگاری خاصی نیز با طبیعت دارد. ایران کشوری است سرشار از منابع گردشگری، بخصوص طبیعت گردی و یکی از مناطق غنی از جاذبه‌های گردشگری آن، استان فارس است. طبیعت دیدنی، جذاب و زیبای استان فارس، جلوه اعجاب انگیز از زیبایی‌های طبیعی را به نمایش گذاشته است. از شهرستان‌های مستعد این استان، شهرستان ممسنی است که با وجود توان‌ها و پتانسیل‌های گردشگری فراوان، همچنان برای گردشگران ناآشناست، از طرفی، درصد بیکاری بالا در این منطقه مستلزم استفاده از تمامی امکانات و قابلیت‌ها در جهت رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و کسب درآمد است. در این تحقیق کوشش شده است وضعیت گردشگری این شهرستان شود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کل گردشگران شهرستان نورآباد ممسنی تشکیل می دهد که تعداد آنها در سال 1386 براساس اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی گردشگری شهرستان ممسنی 50000 نفر برآورده شده است. از این تعداد 381 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و تحقیق از طریق پرسشنامه در سال 1387 طراحی و اجرا شد. همچنین برای تحلیل فضایی مناطق طبیعی شهرستان از نرم افزارArc GIS استفاده شده است. علاوه، براین به سطح بندی و بررسی دقیق چشم اندازهای طبیعی این شهرستان بر اساس شاخص‌های نظیر منابع گردشگری، جذابیت‌های پیرامون، امکانات رفاهی، دسترسی و اجتماعات محلی پرداحته شده است، که نشان دهنده پتانسیل بالای طبیعت گردی این شهرستان و امکانات ضعیف این مناطق است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در جهان امروز و نقش منابع طبیعی در جذب گردشگران و تأثیر آن بر توسعه مناطق مختلف - که نمونه آن شهرستان ممسنی در استان فارس، با دارا بودن مناطق بکر و طبیعی است - می‌توان با نگاهی مدیریتی و برنامه ریزی صحیح برای این خطه از کشورمان، شاهد تخریب کمتر مناطق طبیعی و محیط پیرامون آن بوده، در نهایت، شاهد محیطی سالم و شکوفا در جهت رفع بخشی از مسایل شهرستان نورآباد ممسنی باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Tourism conditions of Noor-Abad-e Mamassani Township

نویسندگان [English]

 • Y. Gholami bimorgh
 • S.A Mossavi
 • H.R Varesi
چکیده [English]

Nowadays, many countries view tourism as the best way of promoting culture, making international relations and gaining economic incomes for this reason, tourism has been at focus in many countries which has many recourses for tourism and great capacity for attracting tourists. Meanwhile, one of tourism sub-branches is Ecotourism, which has a particular compatibility with nature. Iran is a country full of tourism resources, especially Ecotourism. One of these rich resources is Fars province. Marvelous nature of Fars brings into eyes beauties of nature. Among cities, Mamassani is still unknown to tourists though it has many capacities and places for tourism. In this research, it is attempted to analyze the tourism situation of this township. Statistical method used in this study is of qualitative, descriptive and survey type. The population of this study has been all tourists of Mamassani which were 50000 individuals, based on the report of Culture’s Heritage of Organization. The sample of this study included 381 individuals. In addition, a Questionnaire and Arc GIS was used in 1387. This study also pays attention to natural landscapes based on yardsticks like resources for tourism, facilities of the region, and its local population. This yardstick reveals unfortunate low facilities of the area despite its high capacities. The results of this study show that it is necessary to pay considerable attention to areas like Mamassani which has so many capacities for tourism. As a result of these considerations, we may witness less nature destroying in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Noor-Abad-e Mamassani
 • Tourism
 • Ecotourism
 • Noor
 • Abad
 • e Mamassani
 • Nature
 • Tourist
 • Natural Recourses