الگوهای گردشی موثر بر وقوع یخبندان‌های دیررس بهاره استان کردستان

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق، شناسایی الگوهای همدید تراز 500 هکتوپاسکال وقوع یخبندان‌های دیررس بهاره استان کردستان طی دوره 1384-1344 است. پس از تعیین شاخص زمانی- مکانی یخبندان، ابتدا 22 روز یخبندان فراگیر سطح منطقه استخراج گردید. سپس داده‌های ارتفاعی تراز hp 500 واقع در محدود‌ه بین 55-25 درجه عرض جغرافیایی شمالی و 60-30 درجه طول شرقی به صورت یک ماتریس S-mode برای روزهای یخبندان تنظیم شد. در ادامه، با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی و خوشه‌بندی به روش وارد الگوهای همدید خوشه‌بندی شدند و نهایتاً نقشه مرکب تراز بالا و میانی جو مربوط به هر خوشه تهیه و تحلیل همدید شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، هفت الگوی همدید در قالب سه گروه عمده: سردچال جو بالایی، فرود موج کوتاه و فراز موج کوتاه حاکم بوده است؛ به طوری که حرکات نزولی و صعودی سمت عقب و جلوی این سامانه‌‌های همدید باعث پمپاژ و هدایت توده هواهای سرد و نسبتاً خشک عرض‌های جغرافیایی بالا از سمت شمال و شمال غربی ایران به سمت استان کردستان شده و افت محیطی دما و یخبندان را به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Recognition of Circulation Patterns Affecting the Occurrence of Late Freezes of Spring in Kurdistan During 1344-1388

نویسنده [English]

  • N. Parvin
چکیده [English]

The aim of this research is recognizing synoptic patterns of the level 500 hp occurrence of late spring freezes over Kurdistan province during 1965-2005. After determining freeze temporal-spatial threshold, 22 freezing days spreading over the region were extracted. Then, level 500 HP height data located in a scope of 25-60 northern latitude and 30-60 eastern longitude was formulated as an S-mode matrix for freezing days. After that, the synoptic patterns were classified using statistical method of Component Analysis and Ward’s clustering method. Finally, the composite map of high and low level of each cluster was prepared and analyzed synoptically. The findings show that at the time of the most severe late spring freezes, mainly seven synoptic patterns prevailed in to three main groups: Short waves trough, Short waves ridge, high atmosphere Cut-Off Low system synoptic. So that, downwards and upwards moves of the rear and front side of the above-mentioned direct cold and relatively dry air masses of high latitude from North and North–West of Iran towards Kurdistan provinces and determine temperature descending and bring about freezes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freeze
  • Freeze; Factor Analysis; Synoptic pattern; Level 500hp; Kurdistan
  • Factor Analysis
  • Synoptic Pattern
  • Level 500hp
  • Kurdistan