بررسی و پیشنهاد معیار و استاندارد برنامه‌ریزی توسعه فضای سبز شهری

نویسندگان

چکیده

پیش از هر نوع برنامه‌ریزی برای توسعه سبز شهری، باید معیارها و استاندارهای توسعه فضای سبز معین و مشخص شود. وضعیت موجود شهر‌ها نه تنها بر ایجاد فضای سبز وسیع و مهمتر از همه برنامه‌ریزی شده و حساب شده را ایجاب می‌کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور برقراری موازنه اکولوژیک در مقابل محیط‌های ساخته شده است. در این پزوهش، سعی شده است که با توجه به معیار‌های تعیین فضای سبز شهری، از جمله ویژگی‌های اقلیم محلی، کیفیت محیط زیست و تراکم نفر/ اتاق در واحدهای مسکونی سرانه فضای سبز موجود منطقه 12 شهر تهران بررسی و سپس با توجه به این معیارها، استاندارد سرانه فضای سبز منطقه 12 شهر تهران مشخص شود، سرانه فضای سبز وضع موجود منطقه 5.12 متر مربع برای هر نفر است که با توجه به معیار‌های بالا این سرانه باید به 35 متر مربع برای هر نفر ارتقا یابد. در پایان نیز نتیجه گرفته می‌شود که استاندارد حداکثر 12 متر مربع برای هر نفر که وزارت مسکن و شهرسازی برای همه شهرها در نظر گرفته است، پیشنهادی منطقی به نظر نمی‌رسد و سرانه همه شهر‌ها باید بر اساس معیارها و شرایط موجود آن شهر محاسبه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and proposing criteria and standards for planning urban green space development, The sample region 12 of Tehran

نویسندگان [English]

  • A. Manochehri
  • S. Mohammadpour
  • H. Hataminejad
  • M. Hesam
چکیده [English]

The criteria and standards of green space development should be specified before any planning for green space development. The cities' conditions not only rule the creation of vast and more importantly planned and organized green spaces but also demand vast green space in order to establish ecological balance against made environments. This research tries to study green space per capita in region 12 of Tehran with regard to green space criteria determined, such as the local climate characteristics, environment quality and density of people in room in resident units. Then, considering these criteria, the green space per capita in region 12 of Tehran was specified. Green space per capita for each person is 5.12 m2 in region12, which considering the above criteria should be increased to 35 m2 for each one. It is concluded that the maximum amount of 12 m2 for each person, which was proposed by Ministry of Housing and Urban Development for all cities, is not logical and per capita of each city should be calculated with criteria and environment condition of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criteria and standards
  • planning
  • green space
  • region 12
  • Tehran