ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی با شیوه توانمندسازی

نویسندگان

چکیده

توسعه شهری به طورعام در کشور و به طور خاص در تهران براثر بازتاب فضایی اسکان غیر رسمی ناپایدار شده است این امر را نه می‌توان به امید خود رها نمود و نه با برخوردی مقطعی، گزینشی و پراکنده کاری پاسخگوی آن بود. پیدایش اسکان غیر رسمی گویای وجود موانع ساختاری و ناکارآمدی سیاست‌های کنونی در تامین مسکن و خدمات رسانی لازم مرتبط با آن برای اقشار کم درآمد شهری در سطح کلان است. همچنین در سطح خرد نیز ضعف مدیریت شهری، وجود منابع نامشروع گروه‌های ذی نفع و ذی نفوذ محلی و برخوردهای غیرقانونمند در پذیرش یا رد این سکونتگاه‌ها، مساله را تشدید نموده است و در راستای حل مسایل این گونه سکونتگاه‌ها برنامه ریزی دقیق و صحیحی به منظور ساماندهی و توانمندسازی آنها ضرری است. باقر شهر در جنوب شهر تهران یکی از این سکونتگاه‌های غیر رسمی است که تحت تاثیر نظام اجتماعی اقتصادی کشور و کلان شهر تهران، تغییرات زیادی را بر پیکره خود بخصوص از دهه 1350 به بعد شاهد بوده است. شناخت روند شکل گیری و ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی و کالبدی سکونتگاه غیر رسمی باقر شهر به عنوان یک کل و محله باباجعفری به عنوان جزیی از آن و ارایه و تدوین برنامه‌ای جهت ساماندهی و توانمند سازی آن مورد توجه این مقاله است.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Informal Settlements through Empowerment

نویسندگان [English]

 • A. Meshkini
 • J. Sajjadi
 • J. Dindoust
 • A. Tafakori
چکیده [English]

Urban development in the country as a whole and in Tehran in particular has become inconsistent due to spatial reflection of informal settlements. This problem can neither be left alone to itself nor can it be solved through a segmental, selective and scattered approach. The formation of informal settlements is an evidence for the presence of structural obstacles as well as the inefficiency of current housing policies and related services for the urban low income group in the large scale. On the lower scale also, weak urban management, existence of unofficial interest sources and influential local groups, and the unsystematic approaches towards the acceptance or rejection of such settlements have all intensified the problem. Therefore, if we are to solve the problems of this type of settlements, a careful and precise planning for improvement and empowerment is deemed necessary. Baghershahr in the southern part of Tehran is one of these informal settlements which under the influence of the country's economical-social system and that of metropolitan Tehran, has witnessed major physical changes particularly since 1350s onward.
What this article seeks to consider is an understanding of the formation process and the social-economical and physical characteristics of Baghershahr informal settlement as a whole and "Baba Jafari" Neighborhood as a part and also to provide a program for its improvement and empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • \"Baba Jafari\" Neighborhood
 • \"Baba Jafari\" Neighborhood
 • \"Baba Jafari\" Neighborhood
 • \"Baba Jafari\" Neighborhood
 • \"Baba Jafari\" Neighborhood
 • Informal settlement
 • Baghershahr
 • \"Baba Jafari\" Neighborhood
 • Improvement
 • empowerment