بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت طرح‌های هادی روستایی در استان خراسان جنوبی

نویسنده

چکیده

نزدیک 20 سال از اجرای اولین طرح‌های بهسازی و هادی در مناطق روستایی ایران می‌گذرد و در این مدت نزدیک به 20 هزار طرح از این نوع، مطالعه و بسیاری از آنها نیز اجرا شده اند. اما با وجود صرف هزینه‌های بسیاری که از سوی دولت انجام شده و مشکلات و تنگناهایی که روستاییان متحمل شده‌اند، میزان رضایتمندی از این گونه طرح‌ها در حد بسیار ناچیزی بوده، در واقع تعادل منطقی بین هزینه‌های انجام شده و پیامدهای حاصل، مشاهده نمی شود. به همین منظور، این مطالعه در نظر دارد رابطه برخی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت مطالعه و اجرای طرح‌های هادی را با استفاده از روش تحقیق همبستگی و پس رویدادی مشخص نماید. به همین منظور، طرح‌های هادی روستایی به اجرا در آمده در استان خراسان جنوبی را به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحقیق قرار داده است. تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که متغیرهای: مشارکت مردم در مطالعه و اجرا، گروه مطالعاتی و اجرایی توانمند، ویژگی‌های فنی و علمی طرح، رعایت مسائل زیست – محیطی، توجه به خطرهای محیطی، مسائل مالی و ویژگی‌های مدیریتی در موفقیت و در نتیجه، رضایتمندی، بیشترین تاثیرات را به همراه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating variables affecting the success of rural schemes in South Khorasan province

نویسنده [English]

  • R. Saberifar
چکیده [English]

The first implementation of rural guide and improvement plans of Iran goes back to about 20 years ago. At this period of time, at least 20 thousands plans of this type have been studied and many of them have been implemented. But in spite of spending a lot of charges by government, and bearing many problems by peasants, there is a low satisfaction of these plans, and in fact there is no signal of a logical equilibrium between charges and consequences. This study tries to determine some of the most important variables that affect the success of studying and implementation guide plans by using correlation methods. Therefore, it has selected and investigated the rural guide projects which have been implemented in South Khorasan province as a sample. Analyzing the data reveals that variables of people participation in studying and implementation, rich studying and implementation groups, technical and scientific characteristic of plans, paying attention to environmental hazards, financial problems and management traits on succession have had the highest effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guide plan
  • Rural Areas
  • assessment
  • South Khorasan