ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری

نویسندگان

چکیده

توسعه پایدارگردشگری، فرآیندی است که با کیفیت زندگی میزبانان، تأمین‌ تقاضای بازدیدکنندگان و بهمان نسبت با حفاظت منابع محیط طبیعی و انسانی در ارتباط است. در رویکرد توسعه پایدار گردشگری با تاکید بر نقش کلیدی نگرش ساکنان و گردشگران به منظور درک و ارزیابی‌ مداوم عقاید، طرز فکر و تصورات آنان نسبت به توسعه گردشگری در مقصد، عمدتا از شاخص‌های ذهنی استفاده شده و تلاش‌ها در جهت بسط این نوع شاخص‌ها بوده است. هدف این مقاله ارزیابی توسعه گردشگری دهستان تمشکل از توابع شهرستان تنکابن در چارچوب توسعه پایدار گردشگری است. از این رو، روش تحقیق پیمایشی متکی بر استفاده از پرسشنامه از سه گروه کلیدی ساکنان محلی، گردشگران و مسئولان بخش عمومی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد فرایند توسعه گردشگری در دهستان تمشکل‏ با تخریب منابع، نارضایتی جامعه گردشگران و نگرش منفی ساکنان محلی، از اصول و معیارهای توسعه پایدار گردشگری فاصله زیادی دارد و از الگویی ناپایدار پیروی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of destination tourism development in sustainability framework

نویسندگان [English]

  • N. Aligholizadeh
  • M. Ghadami
چکیده [English]

Sustainable tourism development is a process that interacts with host life quality, visitor′ demands and preservation of natural and human environment. In the sustainable tourism approach, with an emphasis on the key function of hosts and guests' perception to understand and constantly evaluate their beliefs and imaginations toward tourism development in destination, subjective indicators are used and there is an attempt to extend this kind of indictors. The objective of this research is to evaluate tourism development in Tamashkel County in Tonkabon within sustainable tourism development framework. The research method applied was giving questionnaires to three key groups of local inhabitants, visitors and officials. The findings of research indicate that the process of tourism development in Tamshkel County results in degrading resources, dissatisfaction of visitors and negative perception of host and that it has a great distance from rural sustainable tourism development indicators. Therefore, it follows an unsustainable pattern

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable tourism development
  • sustainable tourism development
  • Evaluation
  • host and guest community
  • Tameshkel County