مهاجرت و سالخوردگی جمعیت روستایی ایران: چالشی فراروی توسعه پایدار روستایی

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر که با روش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه داده‌های حاصل از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران انجام گرفته، برآن است تا تحلیل مهاجرت‌های روستایی وتأثیرات این عامل بر سالخوردگی جمعیت روستایی و همچنین، سالخوردگی شاغلان بخش کشاورزی در ایران و پیامدها ی آن را بررسی کند. یافته‌ها نشان داده است که مهاجرت از روستا به شهر، از مهمترین دلایل سالخوردگی جمعیت روستایی در ایران است. افزون بر این، طی مدت زمان سال‌های 1345 تا 1385، شاغلان بخش کشاورزی حدود 7/5 سال مسن تر شده‌اند، در حالی که کل شاغلان تنها 2/2 سال مسن تر شده اند.نتایج این بررسی، یکی از مهمترین چالش‌های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار در ایران را مهاجرت نیروی انسانی از نواحی روستایی می‌داند که موجب تضعیف اقتصاد و فرهنگ روستایی و پیرتر شدن شاغلان کشاورزی شده و موجب شده است که فضاهای روستایی وضعیت ناپایداری را نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Migration and aging of the rural population of Iran: The challenge for rural sustainable development

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi shahporabadi
  • A. Taghdisi
چکیده [English]

The present paper that was based on the documentation method and secondary analysis of data from censuses Population and Housing Statistics Center of Iran, intended to thoroughly analyze the effects of these factors in rural migration on rural aging population in addition, the increase in aging of Iranian employees in agriculture sector and its consequences were examined. Results have shown that migration from the village to city is one of the most important reasons for aging of rural population in Iran. Moreover, during the years 1345 to1385, the agricultural sector employees have become about 5.7 years older, while the total employees have become only 2.2 years older. The results of this review consider migration of human resources from rural areas as one of the most challenges of rural development from the viewpoint of sustainable development in Iran that weakens the rural economy and culture and makes agricultural employees older and have caused the instability of the situation in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural migration
  • Aging
  • Population
  • Urbanization
  • Agriculture
  • Sustainable Development