ارزیابی تغییر اقلیم ایران در دهه‌های آینده(2025 تا 2100 میلادی) با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده‌های مدل گردش عمومی جو

نویسندگان

چکیده

علیرغم افزایش قابل ملاحظه دقت مدل‌های عددی گردش عمومی جو و مدل‌های منطقه‌ای، تاکنون هیچ کدام از آنها قادر به پیش بینی در مقیاس کوچک نیستند. به این منظور، مدل‌های مختلف آماری و دینامیکی برای شبیه سازی و ریز مقیاس نمایی خروجی مدل‌های GCM و RCM ابداع شده اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل MAGICC-SCENGEN خروجی‌های دو مدل گردش عمومی جو HadCM2 و ECHAM4 با لحاظ هجده سناریوی انتشارIPCC، برای دهه‌های آینده ریز مقیاس گردیده، نتایج آن بر روی ایران تجزیه و تحلیل شد. هر دهه شامل یک پریود 30 ساله است که دهه2000 نماینده (2015 تا 1986)، 2025 (2040تا 2011)،2050 (2065تا 2036) و 2075(2090 تا 2061) و دهه 2100 (2115تا 2086) است. نتایج اجرای مدل با داده‌های HadCM2 بیانگر کاهش 5/2 درصدی بارش کشور تا دهه 2100 است. در حالی که برای دوره مشابه در مدل ECHAM4 بارش‌های کشورمان به میزان 8/19 درصدافزایش می‌یابد. تحلیل مکانی نتایج مدل HadCM2 نشان می‌دهد که در دهه‌های آینده استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و سمنان، تهران و بخش‌هایی از گیلان و قزوین با افزایش بارش مواجه خواهند شد، در حالی که مدل ECHAM4 برای مناطق مذکور کاهش بارش را پیش بینی کرده است. همچنین، مدل HadCM2 برای نواحی جنوب شرق کشورمان، شامل استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر،جنوب فارس و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان کاهش بارش را پیش بینی نموده است، اما در مدلECHAM4 مناطق مذکور در دوره مشابه افزایش بارش را تجربه خواهند کرد. در هر دو مدل تمامی استان‌های کشور با افزایش دما در آینده مواجهند.این دو مدل، افزایش دمایی بین 3 تا 6/3 را تا دهه 2100 پیش بینی می‌کنند که بیشترین افزایش دما به دهه 2100 و مدل ECHAM4 مربوط است که افزایش دمایی حدود 1 درجه سانتیگراد بیشتر از مدل HadCM2 پیش بینی می‌کند. در هر دو مدل توزیع مکانی افزایش دما با هم مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change Assessment over Iran during Future Decades, Using Statistical Downscaling of ECHO-G Model

نویسندگان [English]

 • SH. Malboosi
 • E. Babaeian
 • E. Babaeian
 • F. Abbasi
 • M. Asmari
 • L.G Mokhtari
چکیده [English]

In spite of considerable increase in the resolution of general circulation and regional models, none of these models are capable to predict and downscale the meteorological outputs in the scale of meteorological station.In this regard, different dynamical and statistical models have been developed for downscaling outputs of GCMs. In this paper, grided meteorological outputs of General Circulation Models (ECHAM4 and HadCM2) and 18 IPCC scenarios have been downscaled over Iran for future periods by MAGICC-SCENGEN model. Each period is a 30-years period centered on a year. The range of periods is from 2000 (i.e., 1986-2015) to 2100 (i.e., 2086-2115). Result of HadCM2 model shows a % 2.5 decrease in precipitation until 2100 but ECHAM4 shows a %19.8 increase for this period. Another difference between results of these 2 models is that HadCM2 predicts an increase in precipitation in next decades for Mazandaran, Golestan, Khorasan Shomali, Khorasan Razavi, Semnan, Tehran and some parts of Guilan and Ghazvin provinces, while ECHAM4 predicts a decrease for those regions. HadCM2 predicts precipitation decrease for southeast of country (Hormozgan, Kerman, Bushehr, south of Fars and some parts of Sistan and Baloochestan), but in ECHAM4 those regions will have precipitation increase in similar period. About temperature, both HadCM2 and ECHAM4 agree in temperature increase in next decades for all provinces. These 2 models predict, on the average, 3 to 3.6c increases in temperature until decade 2100. Maximum increase in decadal temperature in ECHAM4 and in 2100 decad is about 1c more than HadCM2 and both of them are in conformity with each other in spatial distribution of decadal temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Magicc
 • Magicc-Scengen
 • SCENGEN
 • General Circulation Mode ECHAM4
 • HadCM2
 • climate change
 • Iran