مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌های جوی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

وقوع بارش‌های رگباری و شدید، از جمله ویژگی‌های آب و هوایی نواحی خشک و نیمه‌خشک است که موجب بروز سیل می‌شود. وقوع چنین بارش‌هایی حاصل ترکیب شرایط سینوپتیکی و محیطی است. عبور سیکلون‌های مدیترانه‌ای، مهمترین عامل بروز بارش‌های سیل‌آسا در ایران است، اما در برخی مناطق ایران از جمله نواحی جنوبی و جنوب غربی، اثری از سیکلون‌های مدیترانه‌ای نیست. در این پژوهش با استفاده از آمار روزانه بارندگی در ایستگاه سینوپتیک اصفهان طی سال 1951 تا 2005 میلادی روزهای با بارش شدید مشخص شده و با استفاده از تحلیل الگوهای سینوپتیکی جو، رابطه وقوع بارش‌های شدید در شهر اصفهان با سامانه‌های جوی حاکم بر کشور ایران و نواحی اطراف آن بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عامل اصلی بروز بارش‌های شدید و سیل‌زا در شهر اصفهان، ورود سامانه کم‌فشار سودانی از جنوب غرب کشور به این منطقه است که البته اگر شرایط صعود محلی مانند گرمای زمین هم فراهم باشد، شدیدترین بارش‌ها در شهر اصفهان رخ می‌دهد و در واقع بروز بارش‌های شدید در شهر اصفهان منشأ سودانی دارد و اگر با ورود سیستم‌های مدیترانه‌ای همراه باشند، بارش‌های شدیدتری رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Crisis Management of Flood in Isfahan Using Atmospheric System

نویسنده [English]

  • A. aagandomkar
چکیده [English]

Heavy rains are one of the features of arid and semi arid climates which result in flood. This kind of rainfall originates from environmental and synoptic conditions. Mediterranean cyclones are the major factor in heavy rainfall in Iran, but these cyclones do not happen in some parts of Iran such as Southern and Southeastern areas. In this study, it has been tried to pinpoint the synoptic reasons of heavy rainfall in Isfahan through the analysis of the relationship between this rainfall in Isfahan and atmospheric system over Iran and the areas around it. The findings of this study show that the major factor is the arrival of Sudanese low pressure system in this region from the southwest, of course if the ascent local conditions such as heat occur, the heaviest rains happen in Isfahan. In fact, this kind of rainfall in Isfahan has a Sudanese origin and if it is accompanied by Mediterranean system, heavier rain falls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood
  • Atmospheric Systems
  • Synoptic Study
  • Geopotential Height
  • Sudanese Low Pressure