شناسایی گونه‎های هوای اصفهان

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی 45 سال داده‎های دما، بارش، رطوبت جوی و باد ایستگاه همدید اصفهان به روش تحلیل خوشه‎ای بر پایه‎ محاسبه‎ فواصل اقلیدسی و روش ادغام وارد نشان داد که در اصفهان 9 گونه هوا وجود دارد. این گونه‎ها عبارتند از: گونه‎سرد، یخبندان آرام؛ گونه‎ سرد، یخبندان، خشک؛ گونه‎ معتدل؛ گونه ‎بسیار سرد، یخبندان، آرام، مه‎آگین؛ گونه‎ سرد، بادی؛ گونه‎ گرم و خشک؛ گونه‎ بارشمند؛ گونه‎‎ بادی؛ گونه بسیار گرم و خشک. تغییرات فصل در اصفهان به سبب پیدایش و میرش این گونه‎های هواست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Isfahan weather types

نویسنده [English]

  • S.A Masoodian
چکیده [English]

In order to recognize Isfahan weather types, in this research 22 variables including temperature, precipitation, atmospheric humidity and wind were studied in Isfahan synoptic station from Dey,11th,1339(January,1st,1960) to Dey,11th,1383 (December,31st,2004). A Cluster analysis on the Euclidean distance of standardized matrix of data and linking days on the basis of ward method showed that Isfahan has 9 weather types (WT) including: 1.Cold, frosty, calm WT, 2.Very cold, frosty, calm, foggy WT, 3.Rainy WT, 4.Cold, frosty, dry WT, 5.Cold, windy WT, 6.Windy WT,7.Moderate WT, 8.Warm, dry WT and 9.Hot, dry WT. Based on this research's results, hot and dry WT is the most dominant and durable, and rainy WT is the least frequent and short-lived weather type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synoptic climatology
  • Weather type
  • Cluster analysis