تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان زنجان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

2 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و تنوع آب و هوایی سبب شده است که استان زنجان به عنوان استان چهارفصل معروف گردد. شرایط کم نظیراکولوژی، پوشش مرتعی و جنگلی، منابع آب زیاد، حیات وحش وشکارگاه‌های متعدد، مناطق حفاظت شده، غارها، آبشارها وچشمه سارها و ده‌ها چشم‌انداز طبیعی زیبا و منحصر به فرد می‌تواند این استان را به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری شمال غرب کشور مطرح نماید. در این تحقیق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پتانسیل پهنه‌های مناسب فعالیت‌های اکوتوریستی، نطیر: کوهنوردی، دامنه نوردی، ورزش‌های زمستانی و اسکی، ورزش‌های آبی و ماهیگیری، طبیعت درمانی، وطبیعت گردی بررسی ومشخص گردید. به همین منظور، لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، شامل نقشه‌های سطوح ارتفاعی، شیب و جهت شیب، سطوح آبی و رودخانه‌ها، چشمه‌های معدنی و پوشش گیاهی تهیه گردید. سپس با تلفیق و همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS با استفاده ازمدلAHP پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم استان زنجان مشخص شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از30 درصد وسعت استان، دارای پتانسیل مطلوب برای انواع فعالیت‌های اکوتوریستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Appropriate Zones for Ecotourism Development in Zanjan Province Using GIS

نویسندگان [English]

  • H. Mozaffari 1
  • A. Amir Amadi 2
چکیده [English]

Geographical position, topographic conditions and climatic variety have caused the ‎province of Zanjan to be known as the province of Four Seasons. Its unique ‎ecological conditions, forest and pasture coverage, numerous water resources, ‎wildlife, several hunting zones, protected areas, caves, waterfalls, springs and tens of ‎other beautiful unique landscapes have caused this province to become one of the ‎two tourist poles in Northwest of the country. In this study, by using geographic ‎information system, we have studied appropriate areas of potential ecotourism ‎activities such as mountaineering, hiking, winter sports and skiing, water sports and ‎fishing, nature therapy and ecotourism. Therefore, required layers of information ‎were prepared including maps of the altitudes levels, slope, slope aspect, water levels ‎and rivers, mineral springs and vegetation. Then, by combining and overlapping ‎information layers in GIS environment using Boolean Models and AHP, appropriate ‎zones for ecotourism development in Zanjan were specified. This study shows that ‎over 30 percent of the province area has the potential for various ecotourism ‎activities.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Zanjan
  • Zoning
  • GIS