ژئوپلیتیک ایران و تأثیر آن بر قاچاق کالا

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور کمیجان

2 رئیس دانشگاه پیام نور کمیجان

چکیده

چکیده: ایران با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی، شرایط طبیعی و ارزشهای فرهنگی، در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود رویدادهای‏ بسیاری را پشت سر گذاشته است. ایران در پهناورترین و کهن‏ترین قاره جهان یعنی آسیا واقع شده و دو قاره آسیا و اروپا را به هم وصل می‏کند. از نشانه‏های اهمیت این پل ارتباطی، اشغال این کشور طی دوجنگ جهانی اول و دوم به وسیله نیروهای متخاصم با وجود اعلام صریح بیطرفی از سوی ‏ایران می‏باشد. بنابراین «موقعیت گذرگاهی ایران به سبب نقش پر اهمیت که در مبادلات منطقه‌ای ایفا می‌کند و هم‌چنین اثرات عمیقی که بر تحولات سیاسی ـ اقتصادی حوزه‌های وسیعی همچون آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره و اقیانوس هند، خلیج‌فارس و آناتولی وارد می‌کند، تبدیل به یک موقعیت حساس ژئوپلیتیکی گردیده است. کشور ایران دارای استعدادهای محیطی، جغرافیایی و اقتصادی با قابلیت مبادلات اقتصادی خاص منبعی برای درآمد دولت، چشم اندازی برای دفع یا جذب منابع اقتصادی و پایانه ای برای فعالیت های مخرب اقتصادی به شمار رفته و اینها از جمله مسائل مهم اقتصادی کشور به شمار می روند. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی خاص خود، که کوهستانی بودن مرزهای غربی و بیابانی بودن مرزهای شرقی آن، سبب گسترش قاچاق کالا و دشواری مبارزه با آن شده است وجود مرزهای طولانی با همسایگان ، کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را از این مرزها را دشوار می‌سازد. قاچاق کالا با تحت تاثیر قرار دادن وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر، علاوه بر سلامتی، معیشت و اشتغال آنان را تهدید می‌کند. قاچاق کالا و ارز اگر بزرگترین معضل اقتصاد ایران نباشد، بی تردید برجسته‌ترین عارضه و علامت بیماری است که اقتصاد کشورمان به آن مبتلا شده است. این مقاله در صدد است تا ضمن بررسی اهمیت ژئوپلیتیک ایران از جهات گوناگون، به بررسی تأثیر ژئوپلیتیک بر قاچاق کالا و تدوام و تأثیر و چینش همسایگان بر تسهیل قاچاق به ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Geopolitics of Iran has influenced on good boundary

نویسندگان [English]

  • Safeiollah Shahghale 1
  • Abolfazl Esaabadi 2
چکیده [English]

Abstract:
Iran passed wide range of events over her controversies history. It has great special geopolitics position, natural resources and cultural values. Iran is in Asia and connects Asia to Europe. Iran as relational bridge has an important role so that it could be an important center during first and Second World War for enemies' forces in spite of explicit neuter declaration from Iran. Pass way position of Iran and the significant role which it is playing on regional trade and also deep effectiveness and out put on eco-politic in central Asia and Caucasia and Indian Ocean, Persian Gulf, and Anatoly turn it in to sensitive geo politic position.
Iran has geographical and economical aptitude with trade economical tendency for government income and it would be out look for removing or absorbing of economical resources where devastating economy activity may be happened. These are important economy issues. Iran has mountainous west border and also desert east boundary that may cause goods contraband and because of long border with neighbors, Iran face to many problems in control of goods contraband imported or exported. Goods smuggling, influences individuals' economic and social position in general and vulnerable people in particular. It also, hurt their health, employment, and living. If Goods and foreign exchange smuggling are not one of the most important problem in our country, but it is the most important sign of illness which our economy is afflicted to it.
In this article, the importance of Iran's geopolitics in every aspect, and how this position has influenced goods smuggling and its continuity is analyzed. Moreover, how neighbors and their position have influenced this smuggling is analyzed in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: geopolitics
  • Iran
  • goods smuggling
  • Development
  • Boundary