نقش یخچال‌های ایران بر جریان رودخانه‌ها و برآوردی از حجم آنها

نویسندگان

گروه مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یخچال‌های ایران جزء منابع آبی هستند که نسبت به آنها شناخت بسیار کمی وجود دارد. سطح این یخچال‌ها در حدود 27 تا 32 کیلومتر مربع برآورد شده است و شواهد حاکی از کاهش حجم آنها می‌باشد، اتفاقی که بطور کلان در سطح یخچال‌های جهان در حال وقوع است. اما از تاثیر کاهش این منابع بر آبدهی رودخانه‌هایی که از آنها نشأت می‌گیرند، مطالب چندانی موجود نمی‌باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در حد ممکن با اطلاعات موجود، تحلیلی از تغییرات آبدهی این رودخانه‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مانند روند و همگنی انجام شود. بر اساس نتایج حاصل، به جزء در مواردی اندک، زوال تدریجی یخچال‌ها تغییرات معنی‌داری درآبدهی‌ها ایجاد ننموده است، ضمن اینکه این تغییرات را نمی‌توان صرفا به پسروی یخچال‌ها نسبت داد. همچنین براساس چهار روش‌ تجربی برآوردی از حجم این منابع در کشور بدست آمد. بر اساس این روش‌ها، حجم موجود این منابع بین 85/0 تا 3/2 میلیارد مترمکعب برآورد می‌گردد. هر چند، روشی که رقم 3/2 میلیارد مترمکعب را نتیجه می‌دهد، با پاره‌ای از اندازه‌گیری‌های میدانی در یخچال‌های زردکوه هماهنگی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iran's Glaciers on River Flows and an Estimate of Their Volumes

نویسندگان [English]

 • Hamideh Hosseini Safa
 • Saeed Morid
چکیده [English]

Iran glaciers have not been enough considered as one of the country's water resources. The total area of the Iran glaciers is estimated to be between 27 to 32 km2. Unfortunately, there are evidences that they are gradually retreating, a tragedy that is happening for other world's glaciers. Assessment of these changes on the rivers that are originated from glaciers is very important, especially from water resources management point of view. This subject constructs objective of this paper and it applies a number of statistical methods such as trend and homogeneity analysis in this regard. The results show that except in a few cases, there are not significant changes in seasonal discharges of the investigated rivers. Furthermore, it is tried to estimate total volumes of the glaciers using some empirical methods and a few field measurements. The estimated volumes by the applied methods vary from 850 to 2300 MCM. However, the method which resulted in 2300 MCM fits better with the field measurements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran\'s Glaciers
 • Iran\'s Glaciers
 • Iran\'s Glaciers
 • Iran\'s Glaciers
 • Iran\'s Glaciers
 • Iran\'s Glaciers
 • River Flows
 • Homogeneity of Streamflows
 • Volume of Glaciers