ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیستمی ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی مخمل‌کوه خرم‌آباد با استفاده از عامل منابع آبی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل منابع طبیعی از دانشگاه مازندران

2 عضو گروه پژوهشی مطالعات بحران های زیست محیطی استان کردستان، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کردستان

چکیده

به منظور ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی مخمل‌کوه واقع در شمال شهر خرم‌آباد به مساحت 430 هکتار، از فن‌آوری GIS استفاده شد. ابتدا نقشه‌های شیب، جهت و ارتفاع در نرم‌افزار ArcGIS9.2 و Arcview3.2 تهیه شدند. سپس با تلفیق آن‌ها نقشه شکل زمین بدست آمد. با روی‌هم‌گذاری نقشه شکل زمین، طبقات خاک و پوشش گیاهی، نقشه واحدهای زیست محیطی تهیه شد. در نهایت از مقایسه واحدها با مدل توریسم مخدوم، نقشه توان تفرجی اولیه بدست آمد. نتایج نشان داد از کل مساحت منطقه، 4/34 درصد از پارک مخمل‌کوه دارای توان تفرجی متمرکز نوع دو، 9/39 درصد توان گسترده نوع اول و 9/25 درصد دارای توان گسترده نوع دو می‌باشد. برای ارتقا مدل سیستمی اقدام به برداشت عامل منابع آبی با استفاده از GPS شد تا لایه منابع آبی به عنوان لایه مثبت به نقشه توان تفرجی اولیه اضافه و نقشه توان تفرجی نهایی بدست آید. نتایج نشان داد که با دخالت این فاکتور، توان تفرجی پارک به 6/13 درصد توان تفرجی متمرکز نوع یک، 2/37 درصد تفرج متمرکز نوع دو، 2/32 درصد تفرج گسترده نوع یک و 1/17 درصد تفرج گسترده نوع دو تغییر یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting models of power system analysis Mkhmlkvh Khorramabad Forest Park outing

نویسندگان [English]

  • Fariba Esmaeilpoor 1
  • Jahedeh Jahedeh 2
چکیده [English]

In order to assess the outing Mkhmlkvh Forest Park area of 430 hectares located in the northern city of Khorramabad, GIS technology was used. Maps of the slope, direction and altitude in the software and Arcview3.2 ArcGIS9.2 were prepared. Then combine them with a map of the Earth was formed. Rvyhmgzary map with the land, soil and vegetation classes, environmental unit maps were prepared. Units in comparison with Makhdoom tourism, maps can be obtained from the initial outing. The results showed that the total area, 4 / 34 percent of the park can walk Mkhmlkvh has focused on Type II, 9 / 39 percent of the first and 9 / 25 of a power of two is broad Results indicated that intervention of this factor, we can walk to the Park 6 / 13 percent concentrated power of a walk, 2 / 37 per outing focused on two types, 2 / 32 of a type of outing and 1 / 17 of a type of outing the changes found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The outing
  • improving the system analysis
  • GIS
  • Forest Park Mkhmlkvh