نقش اکوتوریسم در فرصتهای شغلی و افزایش درآمد (نمونه موردی

نویسندگان

گروه برنامه ریزی روسنایی دانشگاه اصفهان

چکیده

اکوتوریسم سازگار ترین نوع توریسم است. امروزه صنعت گردشگری یکی از اشتغال زاترین و
درآمدزاترین صنایع بشمار می رود. شهرستان خوانسار با داشتن ویژگی های خاص اکوتوریسم (عمدتاً در زیرگونه های پارک طبیعی، جنگل و دشت، رودخانه و دریاچه، آبشار، چشمه و غار توزیع شده، از این جاذبه ها دشت لاله های واژگون را می توان نام برد که عملکردی در سطح ملی دارد) می تواند نقش خود را در زمینه های اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ایفا نموده و از این صنعت به منظور فراهم کردن فرصت های شغلی (اشتغال زایی)، ‌افزایش درآمد ساکنین در منطقه بهره برد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات گردشگری اکوتوریستی و تحلیل قابلیت های مزبور در توسعه منطقه و توسعه فرصتهای اشتغال و افزایش درآمد است. در این راستا، پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات آماری و مشاهدات میدانی از نقاط جاذب اکوتوریستی در زمان پیک گردشگری منطقه و تجزیه و تحلیل آن در نرم افزار آماری Spss, صورت گرفته است. حجم نمونه با توجه به رعایت حداقل نمونه در تحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی تعداد 100پرسشنامه از گردشگران پر شده و تعداد 20 پرسشنامه از مسؤلین مرتبط با زمینه پژوهش پر شده است. یافته های پژوهش: نتایج آزمون آماری (Binomial Tes) در مورد تأثیر نقش گردشگری منطقه در فرصتهای اشتغالی و همچنین افزایش درآمد حاکی از این امر است که گردشگری در شهرستان خوانسار نه تنها در منطقه باعث ایجاد فرصتهای اشتغالی (2/10) و افزایش درآمد گردیده بلکه دارای یک همبستگی بین گردشگری منطقه با فرصتهای شغلی (59/. ضریب همبستگی) و همبستگی گردشگری با افزایش درآمد (56/. ضریب همبستگی) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ecotourism in Job Opportunities and Income

نویسندگان [English]

  • Zahra Soltani
  • Ahmad Taghdisi
  • Sedighe kiyani
چکیده [English]

Ecotourism is compatible kind of tourism. Today, tourism industry has a great role in creating job opportunities and increasing income level. Having unique ecotourism properties (subcategorized under natural parks, jungle and plain, river and lake, waterfall, spring and cave – as one of these attractions, upside-down tulip plains can be named which have a national function) and regarding geographical position, Khansar can play its role in economic, social and cultural fields and can benefit this industry to provide job opportunities and increase the income of it residents.
The aim of present study is to investigate ecotourism effects and to analyze the role of aforementioned capabilities in development of the area and creating job opportunities and increasing income. Hence, this study is performed on the basis of statistical data and field observation of attractive ecotourism sites at the peak time of ecotourism and data analysis is carried out through SPSS software. The sample size - according to requirements of minimum sample in descriptive-survey researches- consists of 100 questionnaires filled by tourists and 20 questionnaires filled by officials related to the subject of research.
Results: The results of Binomial Test about the effect of Khansar’s ecotourism on job opportunities (10/2) and also on income increase suggest that ecotourism in this city not only has created job opportunities and increased the income in the area it also shows a correlation between ecotourism and creating job opportunities (Correlation Coefficient. /59) and income increase (Correlation Coefficient. /56).

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • Ecotourism
  • Khansar city
  • Tourism