معرفی و مقایسه‌ی پایگاه داده‌ی اسفزاری با پایگاه‌های داده‌ی GPCC ، GPCP و CMAP

نویسندگان

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان

چکیده

بارندگی نقش مهمی در چرخه‌ی آب و انرژی جهانی بازی می‌کند. خاستگاه علاقه‌مندی ما نسبت به واکاوی بلند مدت ریزش‌های آسمانی به دلیل ارزیابی تغییر اقلیم و اثراتی است که این رویداد بر جنبه‌های گوناگون زندگی ما می‌گذارد. بر مبنای چنین نیازی سازمان‌های ملی و فرا ملی آغازگر بسیاری از پژوهش‌ها و برنامه-های پایشی شده و از آن‌ها پشتیبانی نمودند. در جهان مراکز بسیاری هستندکه داده‌های شبکه‌ای بارش را در مقیاس‏های زمانی و مکانی گوناگون پدید آورده، در دسترس کاربران قرار می‌دهند. در این پژوهش کوشش شده تا پایگاه ملی اسفزاری به همراه پایگاه‌های جهانی GPCC، GPCP و CMAP معرفی شود و داده‌های بارش شبکه‌ای این سه پایگاه جهانی با پایگاه ملی بر پهنه‌ی ایران زمین مقایسه شود. نتایج نشان می‌دهد که ، میان پایگاه ملی و این سه پایگاه به ویژه GPCC همبستگی بالایی به ویژه در فصلهای پربارش دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ntroduction and a Comparison among Gridded Precipitation Database of Asfazari with GPCC, GPCP and CMAP

نویسندگان [English]

  • Seid Abbolfazl Masoodian
  • Mohammad Sadeqh Keikhosravi Kiany
  • Fatemeh Rayat pishe
چکیده [English]

Precipitation plays an important role in the global energy and water cycle. Special interest in long-term precipitation analyses arises from the need to assess climate change and its impacts on all spatial scales. Based on this demand national and international organization initiated and support many research and monitoring programs. There are a lot of centers developing gridded precipitation data in various spatial and temporal scales and make them available freely.
In this paper we want to introduce national database alongside CMAP, GPCP and GPCC datasets and then compare them with national database for Iran. The comparison showed us that there is a high coefficient of correlation between Asfazari and the other database especially GPCC during rainy seasons this correlation was very high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • precipitation
  • Gridded Database of Asfazari
  • GPCC
  • GPCP
  • CMAP