پهنه بندی زمین‌لرزه‌های رخ داده در استان فارس طی سال‌های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه آن با دیگریافته‌های پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف از این پژوهش پهنه‌ بندی لرزه‌خیزی استان فارس بر اساس تحلیل آماری زمین‌لرزه‌های ثبت شده در فاصله زمانی 110 سال از سال‌های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه نتایج آن با پهنه‌ بندی‎های انجام شده، جهت آزمون کارآیی سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و بهره‌گیری از داده‌های لرزه‌ای دراز مدت است. بدین منظور از داده‌های لرزه‌ای بر گرفته از سایت USGS و نقشه‌های زمین‌شناسی جهت مشخص کردن خطوط گسلی استفاده و یافته‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است، برای انجام تحلیل‌ها از نرم‌افزارهای اکسل و Arc GIS استفاده شده و نتایج نشان می‌دهد که در طی دوره مورد نظر 1636 زمین‌لرزه در محدوده مورد مطالعه رخ داده که بزرگای آنها بین 2.5 تا 6.9 ریشتر است. حدود 70 درصد از زمین‌لرزه‌ها بزرگایی کمتر از 4.5 داشته، بیشترین و کمترین تعداد زمین‌لرزه‌های رخ داده به ترتیب مربوط به شهرستان‌های لار و ارسنجان می‌باشد. پهنه بندی خطر لرزه‌ای بر اساس بزرگا نشان می‌دهد که 60 درصد از مساحت استان فارس و همچنین شهر شیراز در محدوده با خطر نسبی بالا قرار دارند. مقایسه پهنه بندی حاصل با کارهای مشابه قبلی نشان داد که در پهنه بندی حاضر، پهنه با خطر نسبی کم، مساحت بیشتری از استان را در بر گرفته است، در حالی که در کارهای قبلی پهنه با خطر کم اصلا یا وجود نداشت یا محدوده‌ی کمی را به خود اختصاص داده بود. بر اساس پهنه بندی حاضر بیشتر مراکز پر جمعیت (همچون شیراز، لار) و نیمه غربی استان فارس در محدوده با خطر نسبی زیاد بوده، در حالی که در کارهای قبلی نیمه شرقی نیز جزء محدوده پر خطر محسوب شده بود. همچنین پهنه بندی حاضر نسبت به کارهای مشابه قبلی از دقت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of Earthquakes Occurred in Fars Province during 1900 to 2010 and Comparison it by Former Researches Findings

نویسندگان [English]

  • Siavosh Shayan
  • GholamReza Zare
چکیده [English]

Zonings of seismicity of Fars province in Iran and comparison its’ finding to other researches results is aim of this paper. We used Statistical method for analyzing recorded earthquakes in study area during 110 years (1900 – 2010), using GIS methods for this zoning. By using USGS seismic data of the region and fault maps, Excel software and ArcGIS, we prepare a seismic risk map of study area.
Findings show that during study period we have 1636 earthquakes by 2.5 t0 6.9 magnitude. In the study area about 70 percent of earthquakes were lower than 4.5 magnitudes maximum of earthquake was for Lar and Arsanjan counties. Earthquake zoning shows that 60 percent of the Fars Province area in inside High level seismicity zone. Comparison between these researches by other researches findings shows that in our zoning, there are vaster areas inside low risk areas, but in past researches there was not low risk zones at all or there were limited areas. Based on this zoning most of population density centers ( such as Shiraz and Lar ), and western parts of the province are inside High level risk of Earth quakes , but in past researches eastern part of province was inside high level risk zone. It seems that this zoning have higher accuracy, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Earthquake
  • Fars Province
  • Seismic Map
  • Earthquake Risk Zoning