شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص‌های اقلیمِ‌کشاورزی در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

در این پژوهش به کمک داده‌های روزانه‌ی دمای کمینه، بیشینه و میانگین درون‌یابی شده‌ی پایگاه داده‌ی اَسفَزاری ، تغییرات 6 شاخص‌ اقلیمِ‌کشاورزی در ایران طی دوره‌ی 1962-2004 بررسی شد. در ابتدا برای هر کدام از یاخته‌ها، میزان شاخص‌ برآورد شد و سپس به کمک روش ناپارامتری من- کندال و روش پارامتری رگرسیون خطی، معنی‌داری روند و نرخ آن محاسبه شد. بطور کلی نتایج این پژوهش بیانگر روند افزایشی این شاخص‌ها بر روی مناطق پست و کم‌ارتفاع ایران است. درحالیکه بر روی بلندیها و ارتفاعات بصورت پراکنده روند شاخص‌ها منفی است. شروع دوره‌ی رشد(SGS ) زودتر آغاز می‌شود و پایان دوره‌ی رشد( EGS) همراه با تأخیر است. همین امر منجر به افزایش طول دوره‌ی رشد(GSL ) در ایران شده است. شروع زودرس دوره‌ی رشد سهم بیشتری در افزایش طول دوره‌ی رشد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Analysis of Agro Climatic Indices Changes in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Masoodian 1
  • Mohammad Darand 2
چکیده [English]

In this study, by using minimum, maximum and mean daily interpolated data from Asfazari data base, the changes of agro climatic indices analyzed in Iran during 1962-2004. At first, the indices calculated for each pixels and then trend and slope value evaluated by nonparametric Mann-kendal and parametric regression method.
In total, the results showed that the indices have positive trend on the low elevations region on Iran, while on the height elevations the indices have negative trend. The start of growing season length (SGS) start earlier and End of growing season length delay latter. The result of this is the increasing of growing season length in Iran. This lengthening of the growing season can mostly be attributed to advances of spring start of growing season length rather than the delay of autumn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agro climatic
  • Growing Season Length
  • Trend
  • Iran