بررسی رابطه مصرف داخلی با ارتقاء منزلت ایران در ژئوپلیتیک گاز طبیعی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تهران

چکیده

در دهه‌های اخیر، گاز طبیعی در جهان با توجه به سازگاری با محیط زیست و آلودگی کمتر آن در مقایسه با سایر سوخت های فسیلی بالاترین رشد تقاضا را داشته است بنابراین اهمیت ژئوپلیتیکی این انرژی بیشتر گردیده است. ایران با دارا بودن 2/18 درصد از کل ذخایر گاز جهان، بزرگترین دارنده گاز بشمار می آید اما نتوانسته است در ژئوپلیتیک گاز طبیعی نقش مهمی ایفاء کند. حتی در بین 10 کشور برتر صادر کننده‌ی گاز جهان قرار ندارد چرا که مصرف گاز طبیعی ایران آنقدر بی رویه است که بیش از میزان تولید گاز کشور می باشد. ایران با 2/162 میلیارد متر مکعب مصرف گاز طبیعی، سومین مصرف کننده‌ی گاز جهان می باشد بنابراین نیاز به اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی الزامی است. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا اصلاح الگوی مصرف می تواند منزلت ایران را در ژئوپلیتیک گاز طبیعی ارتقاء دهد؟ برای پاسخ به این مساله از روش مقایسه ای، تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی علاوه بر اینکه از مصرف بی رویه گاز جلوگیری می کند بلکه توسعه اقتصادی، افزایش امنیت و اقتدار کشور، قطع واردات گاز، بدست آوردن بازار های گاز جهان و از همه مهم تر ارتقاء منزلت ایران را در ژئوپلیتیک گاز طبیعی در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Relationship between Domestic Consumption and Enhance the Dignity of the Geopolitics of Natural Gas

نویسندگان [English]

  • Hadi Azami 1
  • Bahador Gholami 2
چکیده [English]

The request for natural gas attention to its adaption with environment and less pollution than the other fossil fuels has the highest growth in last decades. In result this energy has high geopolitical importance. Iran with has about 2.18 percent of total world reserves, the largest in the world. But couldn't played important role in the natural gas geopolitics and even it hasn't in between 10 exporter countries of natural gas, because gas consumption in Iran as much as is irregular that increase of natural gas production measure. Iran with 2.162 billion cubic of natural gas consumption is third-largest the gas consumer in the world. Thus need of reforming the consumption pattern is obligatory. Major question of this article is: can reforming of the consumption pattern, enhance the rank of Iran in natural gas geopolitics?
The result of research indicate that the reforming of consumption pattern of the natural gas besides prevent of gas irregular consumption also economic development, state security and power increase, prevent of gas import, gain of global gas markets and more important of the whole enhance the rank of Iran in natural gas geopolitics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural gas
  • Reforming of the Consumption Pattern
  • Consumption
  • Natural Gas Geopolitics