بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

بافت‌های فرسوده شهری دارای مشکلات متعددی در زمینه‌های کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند، که زندگی ساکنان در این گونه بافت‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، حدود %90 درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله قرار دارند. از این رو، بافت‌های فرسوده به دلیل مشکلات موجود از آسیب‌پذیری بالایی در صورت وقوع زلزله برخوردارند. با این وجود در تهیه طرح‌های بهسازی بافت‌های فرسوده و سایر طرح‌های شهری، از نظریه‌های مدیریت بحران زلزله در خصوص راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری شهر در برابر زلزله، استفاده نمی‌شود.
راهکارهایی که مدیریت بحران زلزله به منظور کاهش آسیب‌پذیری بافت‌های شهری ارائه می‌دهد، در ارتباط با زمینه‌هایی است که در نظام شهرسازی و مخصوصاً برنامه‌ریزی بهسازی بافت‌های فرسوده، مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمینه‌هایی که به طور مشترک میان برنامه ریزی بهسازی و مدیریت بحران زلزله مورد توجه است، در چهار محور کاربری زمین، دسترسی، تراکم و فضای باز می‌باشد. هدف این مقاله، بهسازی بافت‌های فرسوده شهری با بررسی راهکارهای مشترک میان دو رویکرد برنامه‌ریزی بهسازی و مدیریت بحران زلزله می‌باشد. تا از این طریق بتوان با تلفیق این دو رویکرد ضمن افزایش کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده، میزان آسیب‌پذیری آنها را در مقابل بحران زلزله کاهش داد. بدین منظور محله صوفیان شهرستان بروجرد که یکی از محله‌های واقع در بافت فرسوده شهر است، به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.
نوع تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی و پیمایشی می‌باشد که در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های AHP و SWOT استفاده شده است. نتیجه‌های به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که محله صوفیان از آسیب‌پذیری بالایی در زمینه‌های مختلف در برابر وقوع زلزله برخوردار است. و با وجود اشتراک‌هایی که میان دو رویکرد برقرار است، در ارتباط با برخی از زمینه ها تفاوت‌ها و تناقض‌هایی مشاهده می‌شود. استفاده از راهکارهایی که به صورت متعادل، هم در شرایط عادی رفاه ساکنان را در نظر گیرد، و هم به شرایط بحرانی نظر داشته باشد، معقولانه به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Urban Effete Texture with Earthquake Critical Management Approach

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Omidali 1
 • Masood Taghvaei 2
 • Masood Taghvaei 2
 • Rasool Beidram 1
چکیده [English]

Urban effete textures are multiple problems at conspectus skeletal, environmental, social and economic that encounter life of inhabitants with problem in this texture. According to the research, almost 90% of population in country exposed hazard of occurrence earthquake. In this face, by reason of problems, effete textures are over damage if the earthquake happened. Nonetheless, to make provision urban effete textures plans and others of urban plan, non use in theories of earthquake disaster management related with urban vulnerability decrease strategy versus.
The policy that offer earthquake crisis management for urban texture vulnerability decrease, related with conspectus that survey in urban planning specially improvement planning. Conspectus that are joint among improvement planning and earthquake crisis management are land use, network, density and campus. Purpose this research is urban effete textures improvement with survey joint policy between improvement planning and earthquake crisis management. Until can with incorporation this methods increase of life quality in effete textures likewise decrease their vulnerability inverse earthquake crisis. To sake Soufian neighborhood that is effete textures Borujerd city choice for case study.
Type of research is descriptive, analytical and survey, that in information analysis use by AHP and SWOT methods. Results again this research indicate that Soufian neighborhood is high vulnerable for earthquake occurrence in variant context. Use in dominant strategies that can supply habitant welfare in normal terms and notice to critical too, sound is logical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Improvement
 • Disaster Management
 • Earthquake
 • CRISIS
 • Effete Texture
 • Borujerd
 • Soufian