ارزیابی و سطح بندی دهستانهای شهرستان دالاهو بر اساس توان منابع گردشگری در جذب توریسم

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

توسعه فعالیت توریستی با انگیزه گردشگری غالباً منوط به جاذبه های متنوع طبیعی، فرهنگی، و تاریخی است. کشورهای پیشتاز در بخش گردشگری یا به لحاظ چشم اندازهای طبیعی مانند دریاچه ها،‌ سواحل آفتابی و کوهستان های پر برف،‌ یا به لحاظ قدمت تاریخی خود و یا به لحاظ عناصر دیگر و ایجاد برخی جاذبه های مصنوعی و همچنین ایجاد ساختاری سازمانی و فراهم آوردن بستر سرمایه گذاری های گسترده توانسته اند به تقاضای وسیعی از نیازهای گردشگران پاسخ داده، از تأثیرات و دستاوردهای آن نیز به همان اندازه بهره مند شوند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی برنحوه توزیع فضایی جاذبه ها و عوامل مؤثر در جذب گردشگر در دهستانهای شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه انجام شده است. با شناخت توانمندیها وجاذبه های متعدد طبیعی و محیطی منطقه برنامه ریزی صحیح در زمینه توسعه پایدار گردشگری در منطقه امری ضروری است. در این تحقیق که یک پژوهش توصیفی- تحلیلی وپیمایشی است محقق با به کار بردن روش TOPSIS، یکی از مدل تصمیم‌گیری چند‌شاخصه (MADM) به بررسی نحوه توزیع فضایی جاذبه ها و سطح بندی دهستانهای شهرستان در جذب گردشگری پرداخته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که دهستان بان زرده در منطقه ریجاب بالاترین شاخص ایده آل برابر با +cli 71/ 0 را در جذب گردشگری در میان دیگر دهستانها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and grading Brnhvh spatial attraction factors in attracting tourists and using TOPSIS Case Study ( Dalahoo)

نویسندگان [English]

  • Siamak piri
  • Ahmad Taghdisi
  • Masoud Taghvayi
چکیده [English]

Development of tourism activities motivated tourist attractions often subject to diverse natural, cultural, and historical. Leading countries in terms of tourism or natural landscapes such as lakes, sunny beaches and high mountain snow, or the old historical terms or in terms of its other elements and create some artificial gravity and create the organizational structure and provide Broad context of bringing investments have been able to demand a wide range of tourist needs answered, the impact and achievements as well as its benefit. This study evaluated classification level and spatial distribution of Attraction Brnhvh factors in attracting tourists in the city Dalahoo villages in Kermanshah province was investigated. With normal cognitive abilities Vjazbh numerous regional and environmental planning for sustainable development of tourism in the correct area is essential.In this study, a descriptive - analytical Vpymayshy is achieved with the method of applying TOPSIS, one of the decision model Chndshakhsh (MADM) to study the spatial distribution and grading of villages and attractions in the city has paid to attract tourists. The results show that the village is Ban Ryjab yolk area equal to the highest ideal index + cli 71 / 0 in the other districts in attracting tourism has had.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: tourism
  • Tourist Attraction
  • Model Topsis
  • city Dalahoo