آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در افق 1404 با استفاده از مدل زنجیره‌ای CA مارکوف (مطالعه موردی: اسفراین)

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مدل‌های پیش‌بینی کاربری و پوشش اراضی برای برنامه‌ریزی استفاده پایدار از زمین در کشوری مثل ایران که بهره‌برداری از زمین با سرعت در حال تغییر است یک نیاز ضروری می‌باشد. این مطالعه با هدف مدلسازی تغییرات کاربری اراضی برای سال 1404 که افق چشم انداز توسعه ایران اسلامی می‌باشد با استفاده از مدل مارکوف و CA مارکوف و تصاویر ماهواره لندست در شهرستان اسفراین، استان خراسان شمالی انجام شده است. نتایج این مطالعه کاهش 5000 و 400 هکتاری را به ترتیب در سطح مراتع و اراضی کشاورزی نشان داد. به علاوه مدل پیش‌بینی کرد که سطح مراتع فقیر 30 هکتار و اراضی مسکونی 450 هکتار در 13 سال آینده (1404-1388) افزایش دارد. با توجه به نتایج این مطالعه، اگر استراتژی فعلی استفاده از زمین در این منطقه بدون توجه به ملاحظات توسعه پایدار تا سال 1404 ادامه داشته باشد، تخریب شدید اراضی منطقه در آینده اجتناب ناپذیر است. به طور کلی، مطالعه حاضر کارایی بالای داده‌های سنجش از دور در تلفیق با مدل مارکوف در مدلسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی نشان داد و نقشه‌های حاصله می‌تواند مدیران اجرایی را برای تصمیم‌گیری بهتر در رابطه با آینده منطقه مورد مطالعه یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land use/cover change detection in 2025 with CA-Markov chain model (case study: Esfarayen)

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Ramezani
  • Reza Jafari
چکیده [English]

Modeling and prediction of land use/cover changes is an essential need for planning sustainable use of land in country like Iran with its high level of changes in land uses and land covers. This study aimed to analyze the capability of CA Markov prediction model and Landsat satellite images for land use/cover change detection within the framework of “Iran at 1404 prospective” in Esfarayen region, North Khorasan province for year 2025. The results of CA Markov modeling showed a reduction about 5000 and 400 ha in irrigated agricultural lands and rangeland class in 2025, respectively. Furthermore, the model predicted that the poor rangeland class and Esfarayen city will be increased 30 and 450 ha in 13 years from 2009 to 2025. According to the results, if current land use continues to intensify regardless of sustainable development considerations, severe degradation in the natural resources of the study area is unavoidable in the future. Overall, the results demonstrate that satellite remote sensing data and CA Markov model can be successfully used to predict land use/ cover changes and the extracted maps can help policy makers to make better decision for the future of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CA-Markov chain model
  • Change detection
  • Remote Sensing
  • CA
  • Markov chain model
  • Modeling