تحلیلی بر آسیب پذیری لرزه ای و شبیه سازی آن در مدیریت بحران، مطالعه موردی: ناحیه13 شهر کرمان

نویسندگان

موسسه مطالعات و اموزش مدیریت بحران کرمان

چکیده

یکی از عمده ترین مسائل و مشکلاتی که بیشتر کلان شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، مخاطرات طبیعی است و زلزله به عنوان یکی از فاجعه بارترین انواع آنها بویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به این موضوع مدیریت جامع بحران حوادث بخصوص زمین لرزه، بکارگیری بانک های اطلاعاتی جامع، دقیق و بهنگام و سیستم های سخت افزاری مدرن و پرسرعت و نرم افزارهایی همچون GIS و کارمانیا خطر گامی موثر جهت ارزیابی خطرات بالقوه و نجات جان انسانها خواهد بود. مقاله حاضر با توجه به زلزله خیز بودن شهر کرمان و وجود گسلهای فعال متعدد در اطراف شهر، به بررسی آسیب پذیری انواع کاربریهای ناحیه عملیاتی 13 می پردازد. در این بررسی، با استفاده از نرم افزار کارمانیا خطر و GIS ، میزان خسارت کاربری ها و تعداد تلفات انسانی محاسبه می شود و در ادامه کارایی انواع مراکز واکنش اضطراری موجود در این ناحیه مورد ارزیابی قرار می گیرد. ناحیه 13 شامل بافت قدیم شهر کرمان می باشد که از انواع مراکز واکنش اضطراری یک مرکز آتش نشانی، 14 مرکز درمانی و 10 مرکز نیروی انتظامی در این ناحیه وجود دارد. با بررسی گزارشات و نقشه های آسیب پذیری سناریوی زلزله 3/6 ریشتری گسل کوهبنان در نرم افزار کارمانیا خطر ، بغیر از 7 بیمارستان مابقی مراکز واکنش اضطراری غیر قابل استفاده خواهند شد و همچنین با توجه به جمعیت بیش از 28 هزار نفر ساکن در ناحیه، فضای باز کافی برای اسکان اضطراری و موقت و برپایی مراکز امدادی وجود ندارد و بزرگترین مشکل این ناحیه وجود خانه های قدیمی و معابر پرپیچ و خم و کم عرض است که روند امدادرسانی را با مشکل و تأخیر مواجه و این منتج به افزایش تلفات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Vulnerability Analysis and Simulation in Disaster Management , Case Study: 13th area of kerman city

نویسندگان [English]

  • mojgan dehghani
  • reza hassanzade
  • zahra hosseini
  • Akbar Alavi
چکیده [English]

One of the most important problem and issues in metropolises is natural hazards and the earthquake is the most important of them in developing countries. According to this theme, comprehensive disaster management especially earthquake is an important factor to safe people life and evaluate risks by complete and update information bank, exact and modern hardware and GIS and Karmania Hazard softwares. This paper discusses with regard to the earthquake damage of Kerman and active faults evaluates vulnerability of the 13 operational area. In this method (survey), by the Karmania Hazard software and GIS, landuse damage and the number of casualties are calculated and then the efficiency rate of all kinds of emergency centers will be evaluated. 13 area is the old region of Kerman city that is included of different kinds of emergency center, one fire station, 14 health center and 10 police centers. By evaluating reports and vulnerabilities map results of simulation an earthquake with 6.3 (Ms) of magnitude caused by Koohbanan fault in Karmania Hazard software, except 7 hospitals the other emergency centers will be unusable And because the population is more than 28000, there will be no enough area and open spaces for emergency and temporary housing and no enough space to set up search and rescue centers. The main problem here is old houses and mazing and narrow paths that hinders and rescue procedure and increases the dead persons numbers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Karmania Hazard Software
  • Simulation
  • Seismic Vulnerability
  • crisis management