تحلیل شرایط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

فصل تابستان بخصوص در نیمه جنوبی ایران با حاکمیت شرایط گرما و خشکی هوا شناخته شده است. به منظور بررسی شرایط همدید- پویشی موثر بر رخداد غیر معمول بارش تابستانه 12 – 6 سپتامبر 2008 (22-16 شهریور ماه 1387) در محدوده زاگرس جنوبی، با رویکرد محیطی به گردشی و با استفاده از آمار روزانه 270 ایستگاه ثبت داده، روزهای بارشی شناسایی شد. سپس داده های فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، وزش رطوبتی و همگرائی رطوبت تراز 500 هکتوپاسکال از پایگاه داده های مرکز ملی پیش بینی محیطی و تحقیقات جوی ایالات متحده (نوا) استخراج و آنومالی این پارامترها با توجه به میانگین درازمدت 65 ساله (2012-1948) محاسبه و با شرایط روزهای مذکور مقایسه شد. بررسی الگوی حاکم براین روزها به کلی ارتباط این بارش ها را با فرایند موسمی منتفی و آنرا وابسته به الگویی مشابه الگوهای فصل سرد میداند. انحراف از میانگین شدید فشار تراز دریا در کم فشار خلیج فارس و پر فشار شمالی دریای خزر و شیب تغییرات فشار حاصله در راستای رشته کوه زاگرس و تشکیل جبهه ساکن بر فراز این منطقه و فراز و فرودهای مانع ایجاد شده در مسیر بادهای غربی بعلاوه آنومالی منفی تراز 500 هکتوپاسکال موجبات صعود رطوبت وارده به منطقه از سوی دریاهای مدیترانه و سرخ را فراهم ساخته و منجر به ریزش باران شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of atmospheric conditions associated with summer rainfall in south zagros

نویسندگان [English]

  • Majid Montazeri 1
  • Hossein Asakereh
  • Nosrat Farhadi 2
  • Amir Gandomlar 2
چکیده [English]

Summer heat and drought conditions, especially in the southern half of Iran's air sovereignty is recognized. In order to investigate the synoptic conditions - scanning the effect of unusual rain event for summer 12 to 6 September 2008 (22-16 September 1387) in the southern Zagros range, environmental approach to sightseeing and daily statistics recording station 270 Days of rain detected. Then, sea level pressure, geopotential height, wind, and humidity level of 500 hPa moisture convergence from the databases of the National Center for Atmospheric Research predicted environmental and United States (NOAA) mining and anomaly parameters according to the average 65-year term (2012 - 1948) were calculated and compared with the conditions of the day.
So dominant pattern of rainfall associated with the monsoon days, the general rule and it depends on the same pattern as the cold season patterns. Deviation from the mean sea level pressure in the low pressure and high pressure in the North Caspian Sea, Persian Gulf and the resulting pressure gradient along the Zagros Mountains and formed over the region lives in front of an obstacle in the direction of ups and downs westerly winds anomally In addition, the negative 500 hPa level rise caused by moisture entering the Mediterranean and Red seas, and the resulting rainfall is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • summer rain
  • high pressure subtropical
  • Anomaly
  • south zagros