تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به اهمیت مسکن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مقاله قیمت مسکن و توزیع فضایی آن در شهر مشهد به منظور کمک به تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی تامین مسکن و توزیع فضایی قیمت آن بررسی شده است.
داده های مورد استفاده در این مطالعه که بالغ بر 775 نمونه می باشد، از طریق روزنامه خراسان (بخش نیازمندیها) طی دوره 8 ماهه اول سال 1389 گردآوری و مختصات جغرافیایی آنها بر روی نقشه شهر مشهد ثبت شده است. از نرم افزار های Arc GIS، GeoDa وExcel برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. از بین واحدهای نمونه مطالعاتی 62.8 (487 مورد) واحدهای آپارتمانی و 37.2 (288 مورد) منازل ویلایی را تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که متوسط قیمت هر متر مربع از واحدهای آپارتمانی در شهر مشهد 9000000 ریال و متوسط قیمت هر متر مربع از منازل ویلایی 9350000 ریال می باشد. و قیمت متوسط هر متر مربع از واحد های مسکونی برابر با 9170000 ریال است. همچنین تحلیل فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد بر اساس تکنیک موران نشان از توزیع ناهمگون ارزش مسکن در مناطق مختلف شهر دارد. رابطه ای مثبت بین قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی در نواحی مختلف شهر مشهد و میزان درآمد مردم در این نواحی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Of Sptaial Distribution Of The Home Price in Mashhad City

نویسندگان [English]

 • Amir Asadi
 • Mohammad rahim Rahnama
چکیده [English]

Regarding to the importance of residence in the constitution of the low of Islamic republic of Iran, in This article Housing price and Its spatial distribution in Mashhad city in account of help to decision Making have been invisbiyated.
The used data's in this studing, which are exceeded of 775 sample, have been gathered from khorasan newspaper (the needs part) since April 2010 to no November 2011 for 8 montns, and their geographic specifications on the Mashhad city have been recorded. In this studing for doing necessary an analyses softwares such as, Arc GIS and GeoDa have been used. Among of used data's 62.8 percent are apartment (487 cases) and 37.2 percent are on – floor building (288 cases) means my studied cases are composed from this tow categories wich this quality and quantity. The average price of every squared meter of apartment in Mashhad is 9000000 Rials and the average prise of every squared meter of floor on is 9350000 Rials and the average price of every squared meter of residence bulding is 9170000 Rials . Never the less the spatial analyse of building price in mashhad indicate in consistent and unequel distribution of prises in different of mashhad result of Moran (index) I. There is direct and positive realationship between apartemant and one-floor building prices and quantity of residents in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • analysis
 • moran\'s factor
 • moran\'s factor
 • moran\'s factor
 • moran\'s factor
 • house price
 • Mashhad
 • Spatial Distribution
 • moran\'s factor