تحلیلی بر مشارکت های سنتی و اثرات آن در نواحی روستایی ایران(مورد: شیوه کشت برنج در روستای شهریار بخش فلارد استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

1 پیام نور

2 آموزش و پرورش

3 موسسه امیر کبیر

چکیده

مفهوم مشارکت، مفهومی دیرینه و همراه روستاییان بوده و از دیرباز با زندگی آنها پیوند داشته است. در روستاهای ایران نیز از گذشته مشارکت های مردمی در فعالیت های مختلف روستایی و زراعی وجود داشته که در مناطق مختلف تحت عناوین مختلفی همچون بنه، صحرا، حراثه و.... از آن یاد برده می شوند. اما از مشروطیت تا کنون شاهد تصویب قوانینی از طرف مجلس ملّی و مجلس شورای اسلامی هستیم که با همه‌ی تلاش های صورت گرفته و قوانین مدون شده هنوز هم اجرای بسیاری از طرح ها در روستاها به شکست می‌انجامد. این در حالی است که بسیاری از مشارکت های سنتی روستاییان از نوع خودانگیخته بوده و به گونه‌ای با زندگی روستاییان عجین شده و همراه با آثار و پیامدهای مثبتی بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی موردی و توصیفی – تحلیلی تلاش بر این است که به معرفی یک نمونه از این نوع مشارکت ها در قالب کشت برنج در روستای شهریاراز توابع بخش فلارد استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شود. این نوع مشارکت که در روستای شهریار با کار و زندگی روستاییان عجین شده است و نتایج اقتصادی و اجتماعی بی‌شماری به همراه دارد، از قبیل: مدیریت منابع آب و خاک، همدلی و وحدت کشاورزان، عدالت اقتصادی و اجتماعی بین اهالی روستا، توجه به فقیران روستا و ....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analyzing of Traditional participations and its effects on Iran’s rural area (Case study : A method of rice cultivation in the Shhryar village of Chahar Mahal and Bakhtiari province )

نویسندگان [English]

  • Davood Mahdavi 1
  • Kazem Rostami 2
  • Mohammad Hossein Paplli Yazdi 3
چکیده [English]

In recent years three concepts in the development process has over other concepts , which this three concepts are the economic , human and environmental .In this regard, The all experts over the " man " to emphasize and referred to it as a partnership . However, it must be admitted that the partnership concept with a long and long life of the villagers and they are linked. In the past, Iranian villages has rural and agricultural public participation in different activities which It is said to be under different titles in different regions such as Boneh, Sahra, haraseh and act.But, from Mashrotiat to today, in order to strengthen the partnership between the villagers and the constitution to create ways to promote rural cooperative, We are Witness the pass laws by the National Assembly and Islamic Parliament which With all the efforts that have been codified rules still fail to implement many projects in rural areas. However, many of the traditional participation of villagers have been spontaneous And associated with the rural life and has been positive effects. The present study is an effort to introduce an example of this kind of participatio in the form of rice cultivation in the Shhryarar village of Falard Section of Chahar Mahal and Bakhtiari province functions. This villagers' participation in Shhryarar village with villagers' life and work is synonymous , and there are numerous social and economic consequences , such as soil and water resources management, empathy and unity of farmers, economic and social justice among the rural population, the poor village ... .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • traditional participation
  • shahryar village
  • rice cultivation