تحلیل شاخصهای مورفومتری دریاچه های میان کوهی زاگرس چین خورده

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  بستر دریاچه­های قدیمی با داشتن رسوبات ریزدانه و خاک حاصلخیز مکان مناسبی برای فعالیت­های گستر­د­ه کشاورزی و صنعتی می­باشد. بستر دریاچه­ی قدیمی خرم­آباد نیز مکان مناسبی برای انجام این فعالیت­هاست. به همین دلیل آگاهی از حدود دقیق و تحلیل شاخص­های مورفومتری دریاچه مذکور برای برنامه­ریزی محیطی دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشد. بستر این دریاچه­ در محدوده زاگرس چین­خورده، استان لرستان، شهرستان خرم­آباد و در دشت مرکزی (کرگاه) قرار دارد. اثبات دریاچه در منطقه مورد مطالعه و تحلیل شاخص­های مورفو­متری آن هدف اصلی این پژوهش است. برای این کار با استفاده از نقشه­های توپوگرافی منطقه به مقیاس 50000/1 و انطباق آنها با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه مدل رقومی ارتفاع ی [1] ایران) و نقشه آبراهه­های ایران ، منحنی میزان 1200 متر به عنوان آخرین حد گسترش دریاچه و رسوبات آن تعیین گردید و از اندازه­گیری­های زمینی، سیستم موقعیت یابی جهانی [2] برای کنترل دقیق حدود دریاچه استفاده شده است. از سامانه اطلاعات جغرافیایی 3/9 [3] برای محاسبه شیب بستر دریاچه، برش، تهیه و تولید نقشه­های جدید، ترسیم منحنی­های هم­ژرفا و تخمین عمق حداکثر دریاچه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق این دریاچه در کواترنر تشکیل و دارای وسعتی در حدود 75 کیلومتر­ مربع، عمق­ حداکثر 75­ متر، عمق ­متوسط 26/32 متر ، نسبت ­عمق ­متوسط به عمق ­حداکثر 43/0، حجم 7/2419 میلیون متر مکعب، طول ­خط­ ساحلی11/55 کیلومتر، درجه­­ تکامل ­خط ­ساحلی 80/1 بوده است.


 1. Digital Elavation Model (Dem)

  2. GPS

  3. Arc Gis 9.3

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the morphometric features of the mid-mountain lakes in the folded zagros (case study on the Ancient Lake of Khorramabad)

نویسندگان [English]

  • Hojatallah Beranvand
  • Mohamadhoseen Ramesht
چکیده [English]

  Abastract

  The bed of the ancient lakes with having the fine granule sediments and fertile soil is a very good place for the extensive agricultural and industrial activities. The bed of ancient lake in Khorramabad is a very good place for these activities. awaring of the exact limit and resolving of the Morphometrical features of the same lake is very important, for environmental programming. The bed of this lake is located in cofine folded zagros, province of Lorastan, Khor­­ramabad city and in the plain of Koragha. The main goal of this research is proving and analyzing of Morp ­ hom ­­­ etric feature of the lake in this region. For this work by using of area topographic maps in the scale of 1/50000 and adjusting them with the digital elevatin model (Iran map dem) and water ways map, the curving amount of 1200 maters is provided as the final expansion and sedim ­ en­tation. The terrestrial measure have used for controlling and certitude at limit of the Lake. Arc Gis 9.3 software is used to calculate the bed slope of the lake, cutting, provision and production the new plans and to drawing of the isodepth plotting and estimation of the lake maximum depth. Considering the results of this study, this lake is formed in quaternary and the Extent was find to be 75 , with the maximum depth of 75 meter, the medium depth of 32.26 meter, the ratio of average depth to the maximum of depth 0.43, degree of seaside evolution line for was 1.80, Lake volume 2419.7 million and the seaside length line 55.11 km.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Khorramabad lake
  • Morphometry
  • quaternary
  • Folded Zagros