الگوی توزیع فضایی کاربری­های شهری در شهرهای نفت خیز (مطالعه موردی شهر دوگنبدان)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

     بررسی کاربری اراضی شهری، منعکس کننده تصویری گویا از چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری­های مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری است. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پراکنش کاربری­های شهری و شناخت عوامل تأثیرگذار بر توزیع فضایی کاربری­های مختلف در پهنه شهر دوگنبدان پرداخته است. این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می‌کند: اول دستیابی به نظام مطلوب کاربری اراضی شهری، به منظور توسعه پایدار شهری و دوم تلاش برای ایجاد نظام یکپارچه کاربری اراضی شهر دوگنبدان و توسعه موزون شهر در جهت تحقق عدالت اجتماعی. روش تحقیق، تحلیلی- تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که میزان استفاده از کاربری­ها در نواحی مختلف شهر تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ به طوری که نواحی 6 و5 که وابسته به کارکنان و کارمندان شرکت نفت بوده، از حمایت­های مالی شرکت نفت بهره می­برند، از استاندارد­های لازم در اکثر فعالیت­ها و کاربری­های شهری بهره‌مند هستند، در طرف مقابل، دیگر نواحی شهر که به تبع فعالیت­های نفتی در کنار آنها به صورت ارگانیک به وجود آمدند، فاقد امکانات رفاهی و زیربنایی شهری لازم هستند و تأثیرات این شکل از توسعه و توزیع نامطلوب و نابرابر کاربری­های شهری، باعث ایجاد نوعی دوگانگی فضایی در سطح شهر شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Special Distribution Pattern of Urban Land use in the Oil - bearing Cities Case study: Dogonbadan

چکیده [English]

    The investigation of urban land use illustrates designation of urban space at various land use during time and achieving to urban development goals. Present research investigates urban land use distributions and effective factors on urban land use special distribution in Dogonbadan city. This research follows two main purposes: firstly, achieving to system of desirable urban Land use for sustainable development and, secondly trying for creating integrated land use in system Dogonbadan city and sustainable development for social justice. Research method was based on analytical– comparative. Results indicated that have prominent differences urban land use among various regions of city. So regions of 5&6 that are dependent to stffs of oil company and supported financially by Oil Company, have a good standard in majority of urban activities and land use. In contrast, other regions that are developing by oil activities organically, have lack of urban welfare equipment and impacts of this development pattern and undesirable and unequal distribution of land use have been created a kind spatial dualism in studied city.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use
  • oil city
  • Urban sustainable development
  • Dogonbadan City