دوره و شماره: دوره 27، شماره 104، فروردین 1391 
اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای سیاسی در ایران

صفحه 25-50

افشین کرمی؛ حسن کامران؛ زهرا پیشگاهی فرد


ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری

صفحه 79-104

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ مصطفی قدمی


ارزیابی تغییر اقلیم ایران در دهه‌های آینده(2025 تا 2100 میلادی) با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده‌های مدل گردش عمومی جو

صفحه 205-230

شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان؛ ایمان بابائیان؛ فاطمه عباسی؛ مرتضی اثمری؛ لیلی گلی مختاری