دوره و شماره: دوره 29، شماره 112، فروردین 1393 
بررسی ارتباط بین پارامترهای مهم ابر و بارش روزانه در ایران

صفحه 23-42

علی اکبر رسولی؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ سعید جهانبخش؛ احمد رضا قاسمی


معرفی و مقایسه‌ی پایگاه داده‌ی اسفزاری با پایگاه‌های داده‌ی GPCC ، GPCP و CMAP

صفحه 73-88

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی؛ فاطمه رعیت پیشه


طبقه بندی الگوهای همدیدی بارش زا و خشکسالی زا در ایران زمین

صفحه 105-122

ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم فتاحی؛ ام السلمه بابائی فینی


بررسی نقش مدیریت شورایی در دگرگونی ساختار شهر نمونه موردی (شهر دهدشت)

صفحه 123-144

کرامت اله زیاری؛ سید نعمت اله رشیدی فرد؛ صادق بشارتی فر


رد پای اکولوژیکی گاز دی اکسید کربن سوختهای فسیلی شهر شیراز

صفحه 193-204

کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری


نگرشی بر جرم خیزی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین

صفحه 221-240

معصومه مهدیان بهنمیری؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی